Zakon o Javni agenciji Republike Slovenije za trg in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (Agencija) je dne 1. 10. 2020 prejela predlog Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge (v nadaljevanju: predlog zakona). Predlog zakona je Agenciji posredovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Agencija s predlogom zakona predhodno ni bila seznanjena, niti ni bila vključena v postopek njegove priprave. Agencija predlogu zakona odločno nasprotuje, ker slednji bistveno zmanjšuje neodvisnost in samostojnost delovanja Agencije in je tako v neskladju z Direktivo 1/2019 z dne 11. decembra 2018 o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga (Direktiva 1/2019), ki jo mora Republika Slovenija prenesti v svoj pravni red.

Agencija je v roku, kot ga je MGRT določil (5. 10. 2020 do 10.00 ure), pripravila odziv na posredovani predlog zakona in ga posredovala MGRT.

Odziv Agencije:

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava