Zaključen postopek presoje skladnosti koncentracije podjetij iz skupine United Group nad dejavnostjo izdajanja TV programov Sport Klub s pravili konkurence

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v postopku presoje koncentracije podjetij iz skupine United Group nad dejavnostjo izdajanja TV programov Sport Klub dne 4. 9. 2018 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da je navedena koncentracija neskladna s pravili konkurence in se prepove. Odločba še ni pravnomočna, izrek odločbe pa je objavljen na tej povezavi: http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-odlocb/odlocba433/.

 

Agencija je podjetjem iz skupine United Group (podjetjem United Group B.V. iz Luksemburga, Slovenia Broadband S.a r.l. iz Luksemburga, United Media Limited iz Cipra, United Media S.a.r.l. iz Luksemburga in United Media Network AG iz Švice) naložila, da z odprodajo športnih TV programov Sport Klub - SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK1 HD, SK2 HD, SK3 HD, SK HD, SK Golf, SK Golf HD in Lov in Ribolov (v nadaljevanju poimenovani »TV programi Sport Klub«) vzpostavi stanje na trgu Republike Slovenije, kot je obstajalo pred izvedbo koncentracije. To morajo podjetja iz skupine United Group storiti tako, da TV programe Sport Klub prodajo primernemu kupcu, ki bo od skupine United Group neodvisen. Agencija je odločila, da morajo biti TV programi Sport Klub prodani v roku 6 mesecev, podjetja iz skupine United Group pa ne smejo opravljati dejavnosti izdajanja športnih TV programov tri leta od prodaje, z izjemo TV programov, ki predvajajo borilne veščine (trenutno Fight Channel). Še pred samo prodajo morajo podjetja iz skupine United Group v roku 90 dni izločiti dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub na način, da bo dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub v obdobju do prodaje v največji možni meri neodvisna od skupine United Group in se bo izvajala strogo poslovno na podlagi običajnih poslovnih običajev.

 

Agencija poudarja, da bodo TV programi Sport Klub še naprej na voljo naročnikom plačljive televizije v Republiki Sloveniji. Agencija je skupini United Group namreč naložila, da mora do prodaje ohranjati vrednost naložbe na način, da še naprej izdaja TV programe Sport Klub, pri čemer ne bo izvajala organizacijskih ukrepov, ki ne bodo nujni za ohranjanje vrednosti naložbe. Po prodaji bo izdajanje TV programov Sport Klub v Sloveniji prevzel neodvisen kupec.

 

Agencija je postopek presoje navedene koncentracije pričela konec leta 2013, na podlagi priglasitve podjetja United Media Limited (takrat imenovanega Adria Media Limited). Tekom postopka je Agencija izdala štiri (4) povzetke relevantnih dejstev, saj gre v predmetni zadevi za izredno kompleksen postopek, v katerem pomembno vlogo igra zlasti odzivnost in ravnanje strank postopka. Skupina United Group je v času trajanja postopka iz podjetja, ki je prvotno izdajalo TV programe Sport Klub (IKO BALKAN S.R.L., kasneje preimenovano v United Media Distribution) prenesla dejavnost izdajanja TV programov na podjetje v svoji skupini (United Media S.ar.l.), nato pa je prvotnega izdajatelja TV programov Sport Klub prodala in od Agencije zahtevala, da postopek presoje koncentracije zato ustavi. Na podlagi odločitve Agencije, da zaradi varovanja javnega interesa postopek presoje koncentracije nadaljuje, je skupina United Group na Upravno sodišče RS vložila tožbo. Upravno sodišče je pritrdilo ugotovitvam Agencije, da lahko slednja zaradi izkazanega javnega interesa nadaljuje postopek presoje koncentracije podjetij kljub temu, da je skupina United Group podala zahtevo za umik in ustavitev postopka. Tekom postopka je Agencija od skupine United Group prejela več predlogov korektivnih ukrepov, za katere je Agencija ugotovila, da ne zadostujejo za odpravo suma o skladnosti koncentracije s pravili konkurence, zato jih ni sprejela in je izdala odločbo, da koncentracija ni skladna s pravili konkurence in se zato prepove.

 

Agencija še pojasnjuje, da je pred Agencijo še vedno v teku postopek presoje koncentracije podjetij Slovenia Broadband S.ar.l., ki je podjetje v skupini United Group, in Produkcija Plus d.o.o.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava