Upravno sodišče pritrdilo Agenciji in zavrnilo zahtevo skupine United Group za začasno zadržanje izvrševanja odločbe Agencije

Upravno sodišče pritrdilo Agenciji in zavrnilo zahtevo skupine United Group za začasno zadržanje izvrševanja odločbe Agencije v postopku presoje skladnosti koncentracije podjetij iz skupine United Group nad dejavnostjo izdajanja TV programov Sport Klub.

 

Agencija za varstvo konkurence (Agencija) je prejela sklep Upravnega sodišča, s katerim je zavrnilo zahtevo skupine United Group, da se začasno zadrži izvrševanje izdane odločbe Agencije v postopku presoje koncentracije podjetij iz skupine United Group nad dejavnostjo izdajanja TV programov Sport Klub.

 

Agencija je dne 4. 9. 2018 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da je navedena koncentracija neskladna s pravili konkurence in se prepove. Izrek odločbe se nahaja na tej povezavi: http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-odlocb/odlocba433/. Podrobnejše pojasnilo odločitve Agencije se nahaja v novici z dne 18. 9. 2018.

 

Agencija je skupini United Group naložila, da v roku 90 dni izloči dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub, v roku 6 mesecev pa jih proda neodvisnemu in primernemu kupcu. Poleg tega podjetja iz skupine United Group tri leta od prodaje ne smejo opravljati dejavnosti izdajanja športnih TV programov. S tem bo vzpostavljeno stanje na trgu Republike Slovenije, kot je obstajalo pred izvedbo koncentracije.

 

Skupina United Group je zoper odločbo Agencije vložila tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero je sodišču predlagala, naj do pravnomočne odločitve o tožbi zoper odločbo Agencije zadrži učinkovanje in izvršitev odločbe Agencije. Kot že navedeno je sodišče zahtevo za izdajo začasne odredbe zavrnilo, ker ta ni utemeljena, o tožbi pa Upravno sodišče še ni odločilo.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava