Tržni preizkus predloga korektivnih ukrepov v okviru postopka presoje koncentracije podjetij ALFI PE d.o.o., SIS, k.d., Baby center, d.o.o. Ljubljana, Pikapoka d.o.o. in Apollo d.o.o.

Javna agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je v okviru postopka presoje koncentracije podjetij ALFI PE d.o.o., SIS, k.d., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALFI PE), ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Lukman o.p., d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, BABY CENTER, d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Baby center), PIKAPOKA d.o.o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Pikapoka), in APOLLO d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Apollo), skladno s prvim odstavkom 51. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence Ur. l. RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12 in 39/13, Odl. US: U-I-40/12-31,63/13-ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17 prejela predlog korektivnega ukrepa. Nezaupna različica predloga korektivnega ukrepa je priložena temu dopisu.

Agencija želi preveriti, ali predloženi korektivni ukrep odpravlja sum o skladnosti koncentracije podjetij ALFI PE, Baby center, Pikapoka in Apollo s pravili konkurence.

Glede na navedeno vas prosimo, da Agenciji posredujete:
1. vaše mnenje, predloge in komentarje na priloženi predlog korektivnega ukrepa,
2. predlog ukrepov, ki bi po vašem mnenju odpravili sum o skladnosti koncentracije podjetij ALFI PE, Baby center, Pikapoka in Apollo s pravili konkurence.

Prosimo vas, da nam odgovore posredujete do vključno dne 24. 8. 2020 na elektronski naslov gp.avkping@govpong.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3061-7/2020.

Za vaše sodelovanje in posredovane podatke se vam zahvaljujemo.

Test zavez

Predlog korektivnih ukrepov

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava