Pravna oseba Agrokor d.d. poravnala terjatev iz naslova globe in stroškov postopka zaradi nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je 14. 1. 2021 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je slednje pritožbo pravne osebe Agrokor d.d. zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani ZSV 2810/2019 z dne 1. 6. 2020 zavrnilo kot neutemeljeno in s tem potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da se pravni osebi Agrokor d.d. za prekršek nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd Agenciji izreče globa v višini 1.000.000 EUR. Odločba o prekršku Agencije (http://www.varstvo-konkurence.si/informacije/novica/agencija-izrekla-globe-zaradi-prekrska-prepozne-priglasitve-koncentracije-agenciji0/) je tako postala pravnomočna, pravna oseba Agrokor d.d. pa je morala zaradi prekrška nepriglasitve koncentracije Agenciji poravnati globo v višini 1.000.000 EUR ter stroške postopka. 

Agencija je prejela znesek v višini 1.000.000 EUR iz naslova globe in 10.000 EUR iz naslova stroškov postopka, ki ga je pravna oseba Agrokor d.d. deponirala pri Okrajnem sodišču v Ljubljani v okviru sodnega depozita. 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava