Poziv k podajanju pripomb na predlog novega zakona

Na podlagi Normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2007 je Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: Urad), pripravil predlog Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (EVA 2007-2111-0017.pdf). Predlagani zakon naj bi nadomestil sedaj veljavni Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK.pdf) in je trenutno v medresorskem usklajevanju.

 

Namen predlaganega zakona je podrobneje urediti postopek Urada v primerih presoje domnevnih omejevalnih ravnanj in koncentracij, ter uskladiti ureditev varstva konkurence v Republiki Sloveniji z ureditvijo v Evropski uniji in državah članicah.

 

Skladno s politiko Vlade RS in Ministrstva za gospodarstvo želi Urad k sodelovanju privabiti tudi zainteresirano strokovno javnost. Ker se pristojnosti Urada in vsebina predlaganega zakona nanaša predvsem na t. i. podjetniško omejevanje konkurence, si Urad želi pripomb in predlogov s strani podjetij, podjetniških združenj, odvetnikov in odvetniških pisarn, ki se ukvarjajo s konkurenčnim pravom, ter znanstveno-raziskovalnih institucij.

 

Urad poziva zainteresirano javnost, da poda svoje predloge in pripombe na predlog zakona do 3. 10. 2007.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava