Povabilo k dajanju pripomb k predlaganemu besedilu zavez v postopku, ki ga Urad vodi proti družbam SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, DAST d.o.o., BORISU TEPEHU s.p., TEVES d.o.o., PLANKAR MARKO s.p., TRGOVINA IN SERVIS ELEKTRO ELEKTRONIKA FRANCA BOJAN s.

Sporočilo za javnost

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) vodi proti gospodarskim družbam SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, Praterstrasse 31, 1020 Wien/Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: SAMSUNG), Dast d.o.o., Ziherlova ulica 10, Ljubljana, Borisu Tepehu s.p., Ptujska cesta 186/A, 2000 Maribor, Teves d.o.o., Črnova 35/c, 3320 Velenje, Plankar Marko s.p., Pod Trško goro 44, 8000 Novo mesto, Trgovina in servis elektro elektronika, Franca Bojan, s.p., Dolinska cesta 1b, 6000 Koper, Servis RTV aparatov Meglič Branko s.p., Mošnje 9a, 4240 Radovljica, Tratnjek d.o.o., Prežihova 4, 9000 Murska Sobota, Majcen Marjan s.p., Prešernova 3, 8290 Sevnica, pod opr. št. 306-113/2008, postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (UL RS št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 81. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 325, 24.12.2002; v nadaljevanju: Pogodba ES). Iz podatkov Urada namreč izhaja, da naj bi zgoraj navedene gospodarske družbe zavračale brezplačne garancijske storitve, ki jih zagotavlja Samsungova Evropska garancija, tistim kupcem, ki so kupili Samsungove izdelke elektronike za široko uporabo v Sloveniji od nepooblaščenih distributerjev oziroma nepooblaščenih serviserjev s strani družbe SAMSUNG. Samsungovi pooblaščeni servisni centri naj bi se s tem strinjali in zavračali opravljanje takih servisnih storitev, če storitve niso plačane vnaprej.

 

Družba SAMSUNG  je Uradu v predmetnem postopku predložila zaveze na podlagi 39. člena ZPOmK-1, v skladu s katerim lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, Uradu predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitev določb 6. člena ZPOmK-1 in 81. člena Pogodbe ES. Namen instituta zavez je predvsem hitra in učinkovita ureditev razmer na trgu, ki je v interesu vseh udeležencev postopka, torej doseči ustrezno rešitev, katere uveljavitev in izvajanje odpravlja vse dvome o morebitnem proti-konkurenčnem delovanju stranke proti kateri se vodi postopek. Predlagane zaveze so za stranko obvezne, saj Urad o zavezah odloči z odločbo.

 

Pred sprejemom odločitve o sprejemu predlaganih zavez se je Urad odločil, da bo v skladu z izoblikovano prakso Evropske Komisije predlagane zaveze preizkusil na trgu.

 

Prosimo vas, da nam posredujete morebitno mnenje o zavezah na elektronski naslov Urada: uvk.mg(at)gov.si, najkasneje do srede, 2.12.2009, do 12.00 ure.

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava