Datum objave: 13.04.2011

 

NLB d.d.

Unicredit d.d.

NKBM d.d.

Gorenjska banka d.d.

Abanka d.d.

Banka Koper d.d.

Banka Celje d.d.

Mercator d.d.


Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 30. 3. 2011 na podlagi drugega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008 in 40/2009; v nadaljevanju: ZPOmK-1), proti podjetjem Nova Ljubljanska Banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB, d.d.), Unicredit Banka Slovenije d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Unicredit d.d.), Nova Kreditna Banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju: NKBM d.d.), Gorenjska banka d.d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: Gorenjska Banka d.d.), Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Abanka d.d.), Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper (v nadaljevanju: Banka Koper d.d.), in Banka Celje d.d., Vodnikova ulica 2, 3000 Celje (v nadaljevanju: Banka Celje d.d.), na podlagi 45. člena ZPOmK-1 po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije podjetij NLB, d.d., Unicredit d.d., NKBM d.d., Gorenjska banka d.d., Abanka d.d., Banka Koper d.d. in Banka Celje d.d. ter podjetja Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator d.d.), s pravili konkurence, ker je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, in je podjetja, ki bi morala koncentracijo priglasiti Uradu, niso priglasila.

 

Podjetja NLB, d.d., Unicredit d.d., NKBM d.d., Gorenjska banka d.d., Abanka d.d., Banka Koper d.d. in Banka Celje d.d. so najkasneje dne 27. 8. 2009 pridobila skupno 2.157.886 oziroma 57,31% vseh delnic podjetja Mercator d.d. z oznako MELR in je zato verjetno izkazano, da bi lahko izvajala skupno kontrolo nad podjetjem Mercator d.d. Na podlagi navedenega bi podjetja NLB, d.d., Unicredit d.d., NKBM d.d., Gorenjska banka d.d., Abanka d.d., Banka Koper d.d. in Banka Celje d.d. v skladu s prvim odstavkom v povezavi s petim odstavkom 43. člena ZPOmK-1 morala najpozneje v 30 dneh od pridobitve skupne kontrole nad podjetjem Mercator d.d. priglasiti koncentracijo Uradu.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava