Datum objave: 17.12.2009

 

Papir Servis

Komunala Lendava

Flooring

Terca

First

Gorenjski tisk

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 10.12.2009 izdal sklep z naslednjim izrekom:

  1. Postopek ugotavljanja opustitve priglasitve koncentracije in presoje skladnosti koncentracije podjetij Papir Servis, podjetje za predelavo odpadkov, d.d., Pod ježami 3, 1000 Ljubljana, Komunala, komunalno podjetje, d.o.o., Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, Flooring, trgovina in storitve,  d.o.o., Celovška cesta 317, 1210 Ljubljana – Šentvid, Terca, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov ter promet z nepremičninami, d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert, First, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Baragov trg 1, 8210 Trebnje v podjetju Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, s pravili konkurence, ki ga je Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence uvedel po uradni dolžnosti, se ustavi.
  2. V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava