Objavljeno 5. 5. 2020

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 9.4.2019 izdala sklep o uvedbi postopka presoje skladnosti koncentracije podjetja Agrokor AG,  Eschenring 3, 6302 Zug, Švica (v nadaljevanju: Agrokor AG), ki je del Skupine Agrokor nad podjetjem Ardeya Global Ltd., Jewellery & Gemplex 3, Dubai, UAE (v nadaljevanju: Ardeya Global), ki ima v lasti podjetje Costella d.o.o., Fara 30, 1336 Kostel (v nadaljevanju: Costella), s pravili konkurence, ker je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1), in je podjetja niso priglasila.

Agencija je oktobra 2018 pri nadzoru nad izvajanjem določb ZPOmK-1 na spletni strani Poslovnega sistema Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator) zasledila Poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom družbo Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška (v nadaljevanju: Agrokor) in z njimi povezanimi družbami, v katerem je bilo navedeno, da je podjetje Mercator poslovalo s podjetji iz Skupine Agrokor, med katerimi je navedeno tudi podjetje Costella.

Agencija je ugotovila, da je bil v času prodaje podjetja Costella njen 100 % lastnik podjetje Gozdarstvo Grča, gozdna proizvodnja, razrez les in trgovina d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: Gozdarstvo Grča). Podjetje Gozdarstvo Grča je 4. 3. 2016 s podjetjem Ardeya Global sklenilo Pogodbo o nakupu delnic. Agencija je prav tako ugotovila, da je bilo podjetje Ardeya Global ustanovljeno s strani podjetja Alsafi Partners Ltd., Unit No: 3O-01-1280, Jewellery &  Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS, Jewellery & Gemplex, Dubai, UAE (v nadaljevanju: Alsafi Partners) z namenom zagotovitve sredstev za nakup podjetja Costella.

Iz dokumentov, ki jih je prejela Agencija od podjetja Agrokor je razvidno, da je podjetje Alsafi Partners, kmalu po pridobitvi podjetja Costella, dne 14. 5. 2016 sklenilo Terminsko pogodbo o nakupu delnic s podjetjem Agrokor AG, na podlagi katerega je prodalo 100 % delež podjetja Ardeya Global, ki ima v lasti tudi podjetje Costella, podjetju Agrokor AG, ki je del Skupine Agrokor.

V predmetni zadevi je koncentracija podjetij nastala na podlagi sklenjene Terminske pogodbe o nakupu delnic 14. 5. 2016 med podjetjem Asalfi Partners in Agrokor AG, ko je bila izpolnjena trajna sprememba kontrole nad podjetjem. Na tej podlagi je podjetje Agrokor AG pridobilo 100 % lastniški delež podjetja Ardeya Global in 100 % lastniški delež podjetja Costella, ki ustvarja prihodke na slovenskem trgu, s čimer lahko izvaja izključno kontrolo nad prevzetima podjetjema.

Agencija je zaključila, da je bilo za priglasitev koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global odgovorno podjetje Agrokor, ki je pridobilo posredno izključno kontrolo nad podjetjem Ardeya Global in podjetjem Costella, ki deluje na slovenskem trgu. Obveznost priglasitve koncentracije Agenciji je nastopila v 30 dneh od podpisa Terminske pogodbe o nakupu delnic, t.j. 14. 5. 2016.

Takšna pridobitev kontrole nad podjetjem pomeni koncentracijo v smislu druge alineje prvega odstavka 10. člena ZPOmK-1, ki določa, da gre za koncentracijo pri trajnejših spremembah kontrole nad podjetjem, in sicer ko eno ali več podjetij bodisi z nakupom vrednostnih papirjev ali premoženja, s pogodbo ali kako drugače pridobi neposredno ali posredno kontrolo nad celoto ali deli enega ali več podjetij.

Podrejenost koncentracije določbam ZPOmK-1 in s tem obveznost priglasitve Agenciji nastane, ko sta kumulativno izpolnjena oba pogoja – pravni in ekonomski. V primeru koncentracije podjetja Agrokor AG in podjetja Ardeya Global sta izpolnjena oba pogoja, zaradi česar je koncentracija podrejena določbam ZPOmK-1 in bi jo bilo treba priglasiti Agenciji.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava