08.10.07

 

Skupina Viator & Vektor
ITAS-PTI

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 8. 10. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija podjetij Skupina Viator & Vektor, d.d., Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana, in ITAS-PTI, d.o.o., Ljubljanska cesta 65, 1330 Kočevje, skladna s pravili konkurence in ji Urad ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK naj bi nastala s pridobitvijo izključnega nadzora Skupine Viator & Vektor d.d. nad družbo ITAS-PTI d.o.o. na podlagi nakupa 100 % lastniškega deleža v osnovnem kapitalu te družbe. Namen koncentracije je v diverzifikaciji dejavnosti skupine Viator & Vektor zaradi zmanjšanja poslovnih tveganj in izkoriščanja medsebojnih sinergijskih učinkov.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da so v koncentraciji udeleženi in z njima povezane družbe dejavne na različnih upoštevnih trgih in da nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence na območju Republike Slovenije, ne obstaja. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava