31.08.07

 

Barclays Private Equity
Global Refund Holdings
Gallaropoli

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 31. 8. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Barclays Private Equity Limited, 1 Churchill Place, London E14 5HP, Združeno kraljestvo, in Global Refund Holdings B.V., Leidsevaartweg 99, 2106AS Heemstede, Nizozemska, ter Gallaropoli B.V., Leidsevaartweg 99, 2106AS Heemstede, Nizozemska, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega osnovnega kapitala družb Global Refund Holdings B.V. in Gallaropoli B.V. s strani družbe Barclays Private Equity Limited preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi  pogodbe o prodaji in nakupu delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki se nanaša na finančni sektor, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava