08.06.07

 

Salus
Pharmakon

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 8. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da nameravani koncentraciji družb Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Salus), in Pharmakon d.d., trgovina in storitve, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Pharmakon), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Družba Salus namerava pridobiti izključni nadzor nad družbo Pharmakon z menjavo delnic, kar pomeni, da gre v obravnavanem primeru za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o razmerah na upoštevnem trgu (trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki) Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o njeni neskladnosti s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava