22.05.07

 

Cestno podjetje Ljubljana
KPL

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 22. 5. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana, in KPL d.d., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe KPL d.d. s strani družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d. preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi kupoprodajne pogodbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava