15.05.07

 

Koroška trgovina
Trgoavto Trgovina

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 15. 5. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija podjetij Koroška trgovina d.d., Partizanska 2, 2360 Radlje ob Dravi, in Trgoavto Trgovina d.d., Pristaniška 43/a, 6000 Koper, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK s področij trgovine na debelo in drobno na področju avtostroke in tehničnega blaga široke potrošnje, trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah pretežno z živili, trgovine na drobno z neživilskim programom (oblačila, obutev, usnjeni izdelki, ure, nakit, bižuterija…) in naložbene ter gostinske dejavnosti naj bi nastala s pridobitvijo večinskega kapitalskega deleža in s tem izključnega nadzora podjetja Koroška trgovina d.d. nad podjetjem Trgoavto Trgovina d.d.

 

Urad je ugotovil, da so v koncentraciji neposredno udeleženi in z njima povezana podjetja dejavna na različnih upoštevnih trgih, ki med seboj niso neposredno povezani, in da združevanje dejavnosti v okviru priglašene koncentracije ne bo povzročilo nevarnosti ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko imelo za posledico izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence na upoštevnih trgih v Republiki Sloveniji, zato je odločil, da je koncentracija skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava