19.04.07

 

Pivovarna Laško
Delo

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 19. 4. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva ulica 28, Laško, in Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Pivovarna Laško d.d. in njeni odvisni družbi Radenska d.d., Radenci, ter Talis d.o.o., Maribor, so priglasile koncentracijo zaradi nameravane pridobitve večinskega lastniškega deleža družbe Delo d.d. na podlagi objave javne ponudbe za odkup vseh delnic navedenega izdajatelja. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava