10.04.07

 

Dilon
SIJ

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 10. 4. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Dilon, storitveno podjetje, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: Dilon), in SIJ, Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe SIJ s strani družbe Dilon na podlagi pogodbe o prodaji delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu jekla in jeklenih proizvodov ter trgu surovin za proizvodnjo jekla je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava