15.03.07

 

Vipa
Mlinotest

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je glede priglašene koncentracije, ki temelji na pridobitvi nadzora družbe Vipa, družba za finančno poslovanje in razvoj, d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, nad družbo Mlinotest, živilska industrija, d.d., Tovarniška cesta 14, Ajdovščina, na podlagi 3. odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Vipa, družba za finančno poslovanje in razvoj, d.d. je dne 27. 12. 2006 pridobila nadzor nad družbo Mlinotest, živilska industrija, d.d. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve družb, udeleženih v koncentraciji, in z njimi povezanih družb ne prekrivajo in na ta način ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava