31.01.07

 

Vipa
Vipa Holding

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 31. 1. 2007 na podlagi priglasitve izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji družb Vipa, družba za finančno poslovanje in razvoj, d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, in Vipa Holding d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Do koncentracije naj bi prišlo na podlagi objave javne ponudbe za odkup delnic izdajatelja Vipa Holding s strani družbe Vipa z dne 8. 9. 2006.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava