24.01.07

 

Siemens
A Koda

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 24. 1. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999 in 37/2000; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Siemens, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana, in A Koda, družba za varovanje, d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 100 % poslovnega deleža družbe A Koda s strani družbe Siemens na podlagi pogodbe o prodaji, nakupu in prenosu poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava