22.11.06

 

Istrabenz Gorenje energetski sistemi
GEN energija
Istrabenz – Gorenje

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 22. 11. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni pridobitvi skupnega nadzora v družbi Istrabenz – Gorenje, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana (ob pridobitvi skupnega nadzora je prišlo do spremembe firme in sedeža družbe v GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Cesta 4. julija 42, Krško), s strani družb  Istrabenz Gorenje energetski sistemi, energetske storitve, d.o.o., Tumova ulica 5, Nova Gorica, in GEN energija, d.o.o., Cesta 4. julija 42, Krško, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

V obravnavani transakciji gre za spremembo iz izključnega nadzora v skupni nadzor nad družbo Istrabenz – Gorenje, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., in s tem koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu prodaje električne energije Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava