Datum objave: 10. 12. 2019

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 29. 11. 2019 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji podjetja NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor nad podjetjem ABANKA, d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.  

 

2. Med postopkom niso nastali posebni stroški.