04.10.06

 

Europlakat
Metropolis Media

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 4. 10. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s 1. odstavkom 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Europlakat, d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, in Metropolis Media, d.o.o., Šlandrova ulica 8b, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla na podlagi Pogodbe o prenosu poslovnega deleža, sklenjene dne 28. 8. 2006, s katero je družba Europlakat pridobila celoten lastniški delež družbe Metropolis Media, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila 1. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava