02.10.06

 

BSS
SCT, Salonit Anhovo

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 2. 10. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji, ki je nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja BSS, družba za proizvodnjo in dobavo betona, d.o.o., Cesta na Brod 2, Ljubljana, s strani družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Vojkova 1, Deskle, in Splošno gradbeno podjetje Slovenija Ceste Tehnika Obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

V navedenem primeru gre za ustanovitev skupnega podjetja za proizvodnjo in prodajo betonskih mešanic in s tem koncentracijo v smislu tretje alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava