Datum objave: 4. 12. 2017

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 4. 12. 2017 izdala odločbo z naslednjim izrekom:


1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij ADVENTURA Holding, upravljanje družb, d.d., Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana,  in STAL turizem in trgovina, d.o.o., Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.


2. Med postopkom niso nastali posebni stroški.