Datum objave: 5. 10. 2017

 

Agencija RS za varstvo konkurence je dne 26. 9. 2017 izdala odločbo z naslednjim izrekom: 


1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij ADVENTURA holding, upravljanje družb, d.d., Beethovnova ulica 7,1000 Ljubljana, in PROMET MESEC podjetje za promet in trgovino d.o.o., Ograje 79, 1370 Logatec, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

2. Med postopkom niso nastali posebni stroški.