18.09.06

 

Pozavarovalnica Sava
Kompania e Sigurimeve Dukagjini

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 18. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentracija družb Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, in Kompania e Sigurimeve "Dukagjini" Shoqëru Akcionare Prishtinë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, no. 67, Prishtinë, Kosovo, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Ker v obravnavani transkaciji prevzeto podjetje ne opravlja dejavnosti na območju Republike Slovenije, zaradi česar s transakcijo ne bo prišlo do neposrednih učinkov na konkurenco na tem ozemlju, je Urad zaključil, da obravnavana transakcija ni podrejena določilom ZPOmK in je zato ni presojal.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava