Datum objave: 23. 3. 2017

 

Agencija RS za varstvo konkurence je dne 9. 3. 2017 izdala odločbo z naslednjim izrekom: 


1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

2. Med postopkom niso nastali posebni stroški.