11.09.06

 

American & Efird
TSP

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 11. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb American & Efird International, B.V., Schouwburgplein 30 - 34, 3012 CI Rotterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: A&E Int'I), in TSP, tovarna sukancev in trakov, d.d., Meljska cesta 74, 2000 Maribor (v nadaljevanju: TSP), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe TSP s strani družbe A&E Int'I preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi pogodbe o nakupu delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava