Datum objave: 9. 2. 2016

Figaro Bidco Limited, 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, Združeno kraljestvo, in
LGC Science Group Limited, Queens Road, Teddington, Middlesex, TW11 0LY, Združeno kraljestvo

Agencija RS za varstvo konkurence je dne 5. 2. 2016 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Figaro Bidco Limited, 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, Združeno kraljestvo, in LGC Science Group Limited, Queens Road, Teddington, Middlesex, TW11 0LY, Združeno kraljestvo, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

2. V postopku niso nastali posebni stroški.