07.09.06

 

Voestalpine Austria Draht
Drahtwerk und Stahlhandel Finsterwalde

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 7. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Voestalpine Austria Draht GmbH, Bahnhofstrasse 2, 8600 Bruck an der Mur, Avstrija, in Drahtwerk und Stahlhandel Finsterwalde Gmbh, Grenzstrasse 45, 03238 Finsterwalde, Nemčija, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 100% poslovnega deleža družbe Drahtwerk und Stahlhandel Finsterwalde GmbH s strani družbe Voestalpine Austria Draht GmbH na podlagi  pogodbe o odstopu poslovnih deležev, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

  

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava