25.08.06

 

Sector Beton

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 25. 8. 2006 na podlagi skupne priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija, ki je nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja Sector Beton, proizvodnja in transport betonov, d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana (v nadaljevanju: Sector Beton), s strani družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Vojkova 1, Deskle (v nadaljevanju: Salonit), in Sector Trade, podjetje za trženje in storitve, d.o.o., Stanežiče 53a, Ljubljana-Šentvid (v nadaljevanju: Sector Trade), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija je nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja Sector Beton, nad katerim bosta družbi Salonit in Sector Trade, družbenika družbe Sector Beton, imeli možnost izvajanja skupnega nadzora.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih Uradu dostopnih podatkov ter ob upoštevanju sedanjega stanja in prihodnjega razvoja konkurence na trgu svežih betonskih mešanic in cementa na območju Republike Slovenije, je Urad ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava