23.08.06

 

Istrabenz
Golf Istra

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 23. 8. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999 in 37/2004; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello - Godina 2, Koper, in Golf Istra, izgradnja in upravljanje golf igrišč, d.o.o., Obala 33, Portorož, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Golf Istra, d.o.o., s strani družbe Istrabenz, d.d., na podlagi pogodb o prodaji poslovnih deležev, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava