Datum objave: 17.07.2013

 

Triglav skladi d.o.o.

Abanka skladi d.o.o.

 

Agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 12. 07. 2013 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

1.     Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetja TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, in podjetja Krovni sklad ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

2.     Izrek sklepa se objavi na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

3.     Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava