Datum objave: 28.03.2013

 

Slovenske železnice d.o.o.

Fersped, d.d.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 20. 3. 2013  izdala odločbo z naslednjim izrekom:

   

1.  Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) priglašeni koncentraciji podjetij Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana in Fersped, d.d., Mednarodna špedicija, Parmova 37, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

2.   Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

3.   V postopku niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava