Datum objave: 07.12.2012 

 

HSE d.o.o.

Elektro primorska d.d.

E3 d.o.o.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 30.11.2012 na podlagi na podlagi prvega odstavka 50. člena v povezavi z 12. in 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12; v nadaljevanju: ZPOmK-1) izdal odločbo z naslednjim izrekom: 

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji pridobitve skupne kontrole podjetij Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, in Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, nad podjetjem E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava