13.07.06

Infond Holding 2

Alpina

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 13. 7. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Infond Holding 2, finančna družba, d.d., Titova cesta 2, Maribor (v nadaljevanju: Infond Holding 2), in Alpina, tovarna obutve, d.d., Strojarska ulica 2, Žiri (v nadaljevanju: Alpina), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Alpina s strani družbe Infond Holding 2 preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava