Datum objave: 27.02.2012

 

MSIN NALOŽBE d.o.o.

RUDIS d.d. Trbovlje

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne 14.2.2012 izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.     Priglašena transakcija nakupa 100% kapitalskega deleža s strani podjetja MSIN NALOŽBE, upravljanje naložb in svetovanje, d.o.o., Cankarjeva cesta 7, 1000 Ljubljana, v podjetju RUDIS poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.d. Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje, na podlagi Pogodbe o nakupu delnic družbe RUDIS d.d., ni podrejena določbam ZPOmK-1.

 

2.     Izrek odločbe se na podlagi 22. člena ZPOmK-1 objavi na spletni strani Urada.

 

3.     Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava