11.07.06

Tušmobil

Western Wireless International

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 11. 7. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašena koncentracija družb Tušmobil d.o.o., Resljeva 16, 3000 Celje (v nadaljevanju: Tušmobil), in Western Wireless International d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: WWI), ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Družba Tušmobil na podlagi s pogodbo pridobljenega premoženja ni pravna naslednica družbe WWI, tako da bo morala, če bo želela opravljati storitve mobilne telefonije, na novo skleniti pogodbo o nacionalnem sledenju in vzpostaviti medomrežno povezavo. V priglašenem primeru ni prišlo do nastanka koncentracije v smislu drugega odstavka 11. člena ZPOmK, saj družba Tušmobil s pridobljenim premoženjem ni sposobna samostojnega podjetniškega delovanja na trgu mobilne telefonije oziroma ustvarjanja prihodka iz te dejavnosti.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava