Datum objave: 22.02.2010

 

Proaltia

Kompas

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 12.02.2010 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (UR L RS, št. 36/2008 in 40/2009; ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, UR L RS, št. 24/2006 in nadalj. sprem.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb PROALTIA storitve in investicije d.o.o., Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana, in KOMPAS Mejni turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava