Datum objave: 19.02.2010

 

Helios

Color

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je dne 12. 02.2010 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008 in št. 40/2009, v nad.: ZPOmK-1) odločil, da priglašena pripojitev podjetja Color, industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Cesta komandanta Staneta 4, 1215 Medvode, k podjetju Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, ni podrejena določbam ZPOmK-1.
 
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da priglašena transakcija ne predstavlja koncentracije v smislu določil 1. odstavka 10. člena ZPOmK-1, ampak le korporacijsko prestrukturiranje oz. statusno preoblikovanje družb, ki so s stališča konkurenčnega prava ekonomsko že koncentrirane in tvorijo zaokroženo ekonomsko celoto, zato je v skladu z 2. odstavkom 46. člena ZPOmK-1 izdal odločbo, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK-1.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava