Datum objave: 08.12.2009

 

Pivka

Amanita

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je dne 03.12.2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS št. 36/2008 in 40/2009; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008- ZUP-F), sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji podjetij Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka in Amanita, storitve in trgovina, d.d., Delpinova ulica 7a, 5000 Nova Gorica, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava