Datum objave: 21.07.2009

 

DZS

Promart Design

 
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 14. 7. 2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008, ZPOmK-1, Uradni list RS, št. 40/2009, ZPOmK- 1A, v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana in družbe PROMART DESIGN, družba za trgovino in poslovne storitve, d.d., s sedežem Prešernova cesta 82, 1290 Grosuplje, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava