Datum objave: 15.07.2009

 

Janko Zakeršnik
Prevent Global

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je dne 15. 4. 2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanju konkurence (Uradni list RS št. 36/2008) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006, ZUP-UPB2, Uradni list RS št. 126/2007, ZUP-E, Uradni list RS št. 65/2008, ZUP-F) sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji fizične osebe Janko Zakeršnik, Dovže 15B, 2382 Mislinja in družbe Prevent Global, družba za upravljanje, investicije in razvoj d.d., Kidričeva ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava