Objavljeno: 27.03.09

 

Svobodna dežela Bavarska
BayernLB Holding AG

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 18. 3. 2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1,) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.), sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji med Svobodno deželo Bavarsko, ki jo zastopa Bavarsko ministrstvo za finance, Odeonsplatz 4, 80539 München, Nemčija, in družbo BayernLB Holding AG, Brienner Straße 18, 80333 München, Nemčija, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava