Datum objave: 27.03.2009

 

Žito
Droga Kolinska

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 26. 2. 2009 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad priglašeni koncentraciji, ki je nastala na podlagi nakupa dejavnosti na področju čajev blagovne znamke 1001 Cvet, riža, mlevskih izdelkov, kaše in bebe pšeničnega zdroba blagovne znamke Zlato Polje ter začimb blagovnih znamk Maestro in Evo podjetja Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, s strani podjetja Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava