Objavljeno: 02.12.08

 

Avtotehna, Medaljon
Zlata Moneta II

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 19. 11. 2008 izdal odločbo, s katero je na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999 in 37/2004; v nadaljevanju: ZPOmK) v zvezi s prvim odstavkom 81. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) odločil, da je koncentracija družb Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Medaljon upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, in Zlata Moneta II finančna družba d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor,  skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Dne 18. 1. 2008 sta družbi Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, in Medaljon upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, objavili prevzemno ponudbo za nakup delnice družbe Zlata Moneta II finančna družba d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve družb udeleženih v koncentraciji in z njimi povezanih družb ne prekrivajo in na ta način ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava