22.03.06

Železokrivnica SCT - Merkur

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 22. 3. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je ustanovitev polno delujočega skupnega podjetja Železokrivnica SCT - Merkur, d.o.o., Cesta na Brod 2, Ljubljana, ki ga nameravata ustanoviti družbi Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste tehnika obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, in Merkur – trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija, ki zadeva gradbeni sektor, se bo izvedla z ustanovitvijo skupnega podjetja na podlagi družbene pogodbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila tretje alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence na relevantnih trgih.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava