25.07.08

 

Istrabenz Gorenje energetski sistemi
Avtomatizacija

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 25. 7. 2008 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Istrabenz Gorenje energetski sistemi, energetske storitve, d.o.o., Tumova ulica 5, 5000 Nova Gorica, in Avtomatizacija, podjetje za avtomatizacijo proizvodnih procesov, d.o.o., Naselje na Šahtu 53, 1412 Kisovec, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava