Objavljeno: 27.06.08

 

Hat, SGP Kograd-Igem,
Medaljon, Probanka
Avtotehna

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 64/07, ZPOmK-UPB2) v zvezi s prvim in drugim odstavkom 81. člena ter na podlagi 44. člena  Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, ZPOmK-1) ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, ZUP-UPB2 in Uradni list RS, št. 126/07, ZUP-E) sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Hat, finančna in poslovna družba, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Medaljon upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, SGP Kograd-Igem Dravograd proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, in Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava